Najava_1.12.2015

Najava Kampanje „Filmom za ljudska prava“

2015.-te godine se obilježava 55 godina od usvajanja Rezolucije 423 (V) Ujedinjenih Nacija koja poziva članice da obilježavaju 10. decembar kao Međunarodni dan ljudskih prava te utvrđivanja civilnih, političkih, kulturnih, ekonomskih i socijalnih prava stečenih sa rođenjem.

U povodu 10. decemebra – Međunarodnog dana ljudskih prava, u okviru incijative Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa pokreće se kampanja „Filmom za ljudska prava“ koja ima za cilj podizanje svijesti društva o posljedicama i poteškočama žrtava, svjedoka i preživjelih seksualnog zlostavljanja i silovanja počinjenih tokom rata 1992.-1995. u Bosni i Hercegovini.

Kampanja će biti svakodnevno vođena od 01.12.2015. do 10.12.2015. godine putem društvenih mreža Udruženja uz citate koji će biti popraćeni slikama iz dokumentarno igranog filma „Pucanj u dušu.“ Film predstavlja samo mali dio istine o tragediji žena i muškaraca koji su prošli kroz najgore oblike torture, poniženja i zlostavljanja.

Kampanja „Filmom za ljudska prava“ se može pratiti na društvenim mrežama Udruženje žrtava i svjedoka, na facebook https://www.facebook.com/uzsgbih/  i TWITTER @UZT_BiH te ostalih partnera organizacije.