www.tortura.com.ba

Udruženje žrtava i svjedoka genocida

Mi smo udruženje osnovano 11. jula 2010. godine kao dobrovoljna, multinacionalna, vanstranačka i nevladina asocijacija udruženih građana. Osnovani smo sa idejom da pomognemo u rasvjetljavanju i dokazivanju istine o agresorskom djelovanju u periodu od 1992. do 1995. godine na području Bosne i Hercegovine, kao i da pomognemo svim žrtvama torture.

Čime se bavimo

promoviranje i zaštita kulturnih, duhovnih, nacionalnih, imovinskih i drugih prava članova Asocijacije;

valorizacija i unapređenje univerzalnih ljudskih prava i osnovnih građanskih sloboda članova Asocijacije u političkoj, pravnoj, socijalnoj, humanitarnoj, znanstvenoj i zdravstvenoj sferi njihovih ostvarivanja;

zalaganje za ravnopravnost i jednakopravnost konstitutivnih naroda i građana Bosne i Hercegovine;

Kontaktirajte nas

  • Vilsonovo šetalište 10/2
  • 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • +387 33 211-340
  • info@tortura.com.ba
  • www.tortura.com.ba